Česky English Deutsch

Vzduchotechnika pro průmyslové provozy

Odprašovací systémy pro kovozpracující průmysl

Ve spolupráci s německou firmou Füchtenkötter dodáváme odsávání a filtrace vzduchu v průmyslových provozech. Využíváme mnohaleté zkušenosti partnerských firem, které v oboru průmyslové ventilace a odvětrávání působí již dlouhou dobu. Naše odprašovací systémy pokrývají vše od menších pracovišť, pracovních stolů a kabin až po komplexní řešení čištění vzduchu v průmyslových provozech. Veškeré filtrační systémy a vzduchotechnika odpovídají přísným normám a jsou zpracovány na základě specifických parametrů.

Zajistíme ventilační systémy pro lakovny, svařovací komory, dodáme kompletně zařízené brousící či svařovací stoly se zabudovanou filtrací, postáráme se o komplexní řešení na míru pro váš průmyslový provoz.

Mezi naše hlavní produkty průmyslové vzduchotechniky patří:

Brousicí stůl s integrovanou filtrací
Brousící a svařovací stoly
vzduchotechnika02b
Brousící boxy
vzduchotechnikaB
Patronové filtry

Z průmyslové vzduchotechniky dále nabízíme

Vzduch05 copy

Aktuální normy, předpisy a podklady upravující pracovní prostředí
Přehled průmyslových prachů podle velikosti prachových částic
Technické metody pro odlučování prachu
Základní princip filtrace

 

Regenerační filtry

Konstrukce regeneračních filtrů se liší v geometrickém uspořádání filtračního média, plynonosnosti a typu odprašování.

Další rozdělení filtračních odlučovačů se provádí dle druhu a složení filtračního materiálu. Co se týká typu filtračního média, rozlišuje se mezi hadicovým filtrem, kapsovým filtrem, vložkovým filtrem, lamelovým filtrem a kazetovým filtrem.

Regenerační filtry
Odprašování setřásání, protivýplach, rázy stlačeného plynu
Typické parametry
Koncentrace zbytkového prachu 1 až 20 mg/m3
Rozdělení velikosti částic < 0,1 až 100 µm
Koncentrace surového plynu 0,5 až 500 g/m3
Teplota -40 až + 260 °C
Filtrační média vpichovaná plst, netkané rouno, membrány PTFE, papírové rouno
Typické parametry čistitelný
Gramáž 150 až > 700 g/m2
Zatížení filtrační plochy 30 až 180 m3/m2h
Diferenční tlak po uvedení do provozu 200 až 500 Pa
Stacionární diferenční tlak 100 až 500 Pa
Geometrie hadicový filtr, kapsový filtr, vložkový filtr, lamelový filtr, kazetový filtr

 

Faktory ovlivňující výkon filtračního odlučovače

 

Určení požadované filtrační plochy

Q [m3/h]

A [m²] = ___________

f [m3/m2xh]

 • Q = Objemový tok pronikajícího plynu
 • A = Návrhová plocha
 • f = Specifické zatížení filtrační plochy

Zatížení filtrační plochy

Zatížení filtrační plochy je podstatný parametr.
Nachází se mezi 30 m³/(m²xh) a 70 m³/(m²xh). Jsou zde požadované empirické hodnoty a určují se prostřednictvím:

 • Filtračního média
 • Životnosti
 • Investičních a provozních nákladů
 • Potřebné plochy
 • Provozní spolehlivosti
 • Obsahu prachu v čistém plynu

Parametry ovlivňující filtrační plochu

 • Obsah prachu v surovém plynu
 • Usilovaný obsah prachu v čistém plynu
 • Usilovaná ztráta tlaku zařízení
 • Cílená životnost filtračního média
 • Složení plynu (rozdělení velikosti částic, obsah vlhkosti)
 • Typ odlučovače prachu
 • Regenerační postup
Vlastnosti částic Účinek na filtrační chování
Lepkavý-vlhký Vysoké odlučování částic, špatné odstranění filtračního koláče
Dobře aglomerující (velký úhel přirozené sklonitosti), suchý Vysoké odlučování částic, dobré odstranění filtračního koláče
Volně tekoucí (malý úhel přirozené sklonitosti), suchý Nízké odlučování částic, dobré odstranění filtračního koláče

 

Specifické zatížení filtrační plochy (f)
Vysoké Nízké
Filtrační plocha malá velká
Ztráta tlaku větší malá
Stupeň odlučování špatný lepší
Opotřebení vysoké nízké
Přítok nepříznivý příznivý
Potřebná plocha malá velká
Investice levné drahé
Provoz/údržba drahý výhodný