Česky English Deutsch

EMPT – elektromagnetické pulsní svařování

Ve spolupráci s německou partnerskou firmou nabízíme v jejím výhradním zastoupení naprostou technologickou novinku na trhu – zařízení pro elektromagnetické pulsní svařování či možnost využít tuto nejmodernější technologii pro vaše výrobní procesy jako službu.

 

Co je EMPT?

Elektromagnetické pulsní svařování a tváření

Je nejmodernější technoloigií v odvětví svařování, tváření a krimpování, řezání a komprese materiálů. Jedná se o zcela odlišný princip oproti konvenčním typům svařování bez indukce tepelné energie založený na ATOMOVÝCH VAZBÁCH.

Jak EMPT funguje

Elektromagnetické pulsní svařování je ve své podstatě založeno na stlačení kovových povrchů k sobě pod vysokým tlakem. Při dostatečném přiblížení atomů obou kontaktních materiálů dojde k vytvoření kovové vazby. Nezbytné kontaktní tlaky se pohybují v řádech několika 1000 N / mm2. Při svařování dvou materiálů prostřednictvím EMPT dojde k urychlení jednoho z těchto materiálů pulsním elektromagnetickým polem rychlostí přesahující 200 m/s (až 600 m/s). Tohoto zrychlení je přitom dosaženo ve vzdálenostech 0,3 – 2 mm. Když urychlený materiál narazí na svůj stacionární protějšek, oxidové vrstvy pokrývající kovový povrch v oblasti nárazu popraskají a rozštěpí se. Vzduch zachycený mezi oběma materiály je stlačen posunem urychleného materiálu, přičemž výsledný proud vytlačí oxidové vločky z oblasti spoje. To vede k tomu, že kovově čisté a tudíž vysoce reaktivní plochy jsou stlačeny extrémním tlakem. Oba tyto faktory umožní vznik metalurgického svaru mezi spojovanými materiály.

EMPT funguje na fyzikálním principu tzv. Lorentzovy síly, která je generována, jestliže měnící se magnetické pole indukuje protichůdné vířivé proudy v blízkých elektricky vodivých materiálech, takže tyto materiály jsou navzájem odpuzovány.

Při elektromagnetickém pulsním svařování nedochází k zahřívání kovů tepelnou energií. Díky tomu lze svařovat i materiály, které mají odlišný bod tání.

 

 

Hlavní výhody EMPT svařování

 • možnost spojování i nesourodých kovů (ocel-hliník, hliník-měď)
 • žádné vedlejší efekty: nevzniká žádné teplo, žádný mechanický kontakt materiálů, žádná kontaminace
 • bez tepelných vlivů na materiál nedochází ke změně jeho vlastností
 • spojování i velmi tenkých materiálů (kovové folie od desetiny mm) – vhodné pro odlehčené konstrukce
 • svařování za studena – bezpečné, bez nároků na speciální bezpečnostní prvky ve výrobě jako u jiných druhů svařování
 • svaření proběhne ve zlomku vteřiny (25 µs) – velice rychlé
 • ideální pro hromadnou výrobu ve velkých objemech
 • svary obvykle vykazují vyšší pevnost a jsou rovněž neprostupné heliem
 • možné svařování dlouhých i krátkých spojů – až do 3 m délky

Využití EMPT

EMPT lze využít pro svařování jak dvou jinak nesvařitelných materiálů, tak i konstrukcí kvůli svému tvaru problematicky svařitelné jinými metodami. Z hlediska trendů v oblasti dopravy a mobility, nachází EMPT využití při výrobě bateriových článků coby pohonu elektromobilů, elektrobusů a jiných dopravních prostředků. Vývoj automobilového průmyslu, který se stále více ubírá tímto směrem naznačuje širší využití technologie elektromagnetického puslního svařování v tomto průmyslovém odvětví.

Využití ve výrobě baterií pro elektropohony – trend budoucnosti

Velkokapacitní baterie umožňují posouvat hranice elektrické mobility. EMPT je při jejich výrobě klíčovým parametrem, který přispívá ke zvyšování kvality těchto baterií a redukuje náklady na jejich výrobu.

Elektropohony – technologie budoucnosti

 • výroba velkokapacitních elektrobaterií – kryty a pouzdra baterií, řadiče
 • několik vrstev kovových fólií svařených zaráz jediným pulsem
 • lisování/krimpování kabelů

Zbrojařský průmysl

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit