Česky English Deutsch

Laserová bezpečnost – opatření

Bezpečnostní laserové kabiny musejí splňovat dané bezpečnostní předpisy a normy. Ochranná opatření jsou závislá na třídě laserového zařízení a na použití. Na základě biologického účinku laserového záření nelze vyloučit nebezpečí.

Technická bezpečnostní opatření jsou např.:

 • Klíčový spínač jako kontrola přístupu
 • Emisní ukazatel (laser v provozu)
 • Kontrola přístupu (bezpečnostní spínač)
 • Zastínění prostoru laseru (laserová bezpečnostní kabina)

Organizační bezpečnostní opatření:

 • Určení osoby pověření laserovou bezpečností (povinnost pro třídu 3B a 4)
 • Reglementace přístupu
 • Poučení obsluhy

Osobní bezpečnostní opatření:

 • Ochranné brýle
 • Ochranné rukavice

Přednostně platí technická bezpečnostní opatření.

Obrázek3
Obrázek4
Obrázek6
Obrázek5

 

Orientační tabulka rozdělení tříd laseru

Třída laseru Potenciální nebezpečí / význam Vlnová délka Mezní hodnoty přípustného záření pro viditelnou oblast Poznámka
1 Bezpečná pro zrak i při dlouhém (úmyslném) záření, i při ozařování s lupami nebo dalekohledyZakryté lasery vyššího výkonu. Dokonalý plášť dokonale zabraňuje výstupu záření. všechny 40 µm v modré spektrální
oblasti, 400 µm v červené spektrální oblasti (měřící clona pro lupy a
dalekohledy)
Odpovídá staré třídě 1
1M Bezpečná pro nezakrytý zrak i při dlouhém (úmyslném) záření; možné poškození zraku při záření s použitím lup a dalekohledů (M=magnifying instruments) 302,5-4000 Jako třída 1, ale měřící clona pro nezakrytý zrak Dle staré klasifikace:
neviditelné lasery třídy 3A stejně jako lasery, které nebyly ve třídě 3A, ale kvůli výkonnostní hranici 5x třídy 2 byly ve třídě 3B.
2 Viditelné laserové záření, bezpečné pro zrak díky rohovkovému reflexu během 0,25 s, i při záření s lupami nebo dalekohledy 400-700 1 mW (měřící clona pro lupy a dalekohledy) Odpovídá staré třídě 2
2M Viditelné laserové záření, bezpečné pro zrak díky rohovkovému reflexu během 0,25 s bez optických nástrojů, možné poškození zraku při záření s použitím lup a dalekohledů (M=magnifying instruments) 400-700 Jako třída 2, ale měřící clona pro nezakrytý zrak (max. 1 mW na sítnici) Dle staré klasifikace: viditelné lasery třídy 3A stejně jako lasery, které nebyly ve třídě 3A, ale kvůli výkonnostní hranici 5 mW byly ve třídě 3B.
3R Nebezpečí pro zrak jako u třídy 3B; snížené riziko díky redukovaným předpokládaným hodnotám záření. Nebezpečí při nepřiměřeném použití nezaškoleným personálem (R=relaxed) 302,5-10⁶ 5x třída 2 u viditelného (tzn. 5 mW), 5x třída 1 kromě viditelného l. Podmnožina staré třídy 3B
3B Nebezpečí pro zrak kvůli přímému záření a zrcadlovým odrazům, možnost nepatrného poškození pokožky při výkonech u horní hranice Všechny 500 mW Stará třída 3B bez nové třídy 3R
4 Nebezpečí pro zrak kvůli přímému a difuznímu odraženému záření, nebezpečí pro pokožku, nebezpečí požáru Všechny Dále otevřená Odpovídá staré třídě 4

 


 

Normy a opatření platné v Německu, dle kterých kabiny navrhujeme

 • Předpis o prevenci úrazů (UVV) “Laserové záření” GUV-V B2
 • Bezpečnost záření laserových zařízení (DIN EN 60825, část 1+2) – klasifikační postup laserových zařízení s jednotlivými mezními hodnotami pro přístupné záření (GZS) – seznam maximálního přípustného záření (MZB) – Bezpečnostně technická úprava laserových zařízení s ohledem na jejich výkonnostní třídu, např. ochranný plášť, bezpečnostní blokování, emisní výstražná zařízení, atd.
 • Sekundární potenciál ohrožení u laserového zpracování materiálu (DIN EN 31553) – ohrožení lidskými faktory (nejsou obeznámeni s technikou) – inherentní nebezpečí, např. mechanická nebezpečí (oblast robotiky), elektrická nebezpečí, hluk, teplo, vibrace, emise – nebezpečí způsobená vnějšími vlivy (poruchy): např.: problém způsobený hardwarem/softwarem -> nepostradatelná konstrukční bezpečnostní opatření