Česky English Deutsch

Pasivní bezpečnostní kabiny

Podmínky použití pasivních bezpečnostních laserových kabin

  • Pasivní laserová bezpečnostní stěna funguje jako kritické rozhraní pro laserové třídy 1-4!
  • Před stěnou nesmí být v žádný okamžik možnost vzniku nebezpečí pro jakoukoli osobu.
  • Jako příklad – platná mezní hodnota pro vláknový laser (vlnová délka cca 1070 nm) činí právě 1,9 mW.

Při použití robotických laserových aplikací se využívá tzv. „Safe-Move“ (hlídání i maximálního mezního úhlu), ale v souvislosti s bezpečností se kontroluje rovněž trvání záblesku laseru.

Tak by se mělo zabránit přímému ozáření stěny i v chybových případech, nebo by se mělo redukovat působení energie na plochu tak, aby životnost laserových bezpečnostních stěn vyhovovala provozním požadavkům, včetně nároků na bezpečnost.

Nejedná se o bezpečnostní zařízení výrobce kabin a zodpovědnost, popř. analýza nebezpečí a rizik tak náleží výrobci, popř. zákazníkovi. K tomu patří i posouzení nejhorší možně vzniklé situace. Výrobce kabin musí prokázat, že bezpečnostní stěna se svými uvedenými provozními parametry zabrání vychýlení laserového paprsku.

 

Pasivní kabiny - konstrukce

 

  • Stěna bezpečnostní laserové kabiny je vyrobená z více kazet, díky speciálnímu ohranění je zajištěn přesah, a proto není zapotřebí žádný izolační materiál.
  • Na ocelovou konstrukci v kabině se upevní stěny a položí se střecha.
  • Všechny otvory pro kabely, přívod a odvod vzduchu, média, svařovací dráty, kabely z optických vláken atd. jsou odolné vůči laseru. Odolné vůči laseru však neznamená neprůsvitné, komponenty mohou být vyhotovené i s labyrintovým těsněním nebo tunelovým systémem.
  • Těsnění přístupových dveří (otočné a posuvné) je citlivé a k tomu je zapotřebí nezbytné know-how. Všechny přístupové dveře by měly být vybavené bezpečnostním systémem.
  • Procesní vrata (vertikální nebo horizontální jako zdvižné pole nebo také dělená) jsou součástí naší dodávky a mohou být umístěna dle velikosti do kabiny, nebo zvenčí kabiny. Je nutné zohlednit přesah od zdvižného pole k otvoru. Bezpečnostní laserové kabiny standardně osazujeme dveřmi partnerské firmy IBS.

Obrázek9 Obrázek10

Laserové bezpečnostní stěny jsou zabalené tak, aby byly připravené k odeslání.
Chybí smršťovací fólie.

Realizované pasivní laserové kabiny, všechny opatřeny bezpečnostními dveřmi IBS

Laser kabinaFibro Läpple - pasivní laserová kabina 2015 Trumpf - pasivní laserová kabina 2014 Trumpf - pasivní laserové kabiny 2015 Yaskawa - pasivní laserové kabiny 2014

Zcela otevřená procesní vrata (firmy IBS)